ติดต่อเรา 24/7

087-516-5553

เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ 8โมง-2ทุ่ม

อีเมลล์

[email protected]

Palo Alto Networks PA-220

Palo Alto Networks PA-220 เพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายสูงสุดด้วย Security Operation Platform

พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์ (Palo Alto Network) บริษัทผู้นำระดับโลกด้านความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ มีความมุ่งมั่นในการป้องกันภัยคุกคามบนโลกออนไลน์ โดยได้ดูแลความปลอดภัยจากการคุกคามในโลกไซเบอร์ให้กับองค์กร รวมถึงลูกค้าขององค์กรทั่วโลกมากกว่าหนึ่งหมื่นองค์กร สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล โดยนำเสนอนวัตกรรมด้านความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อป้องกันภัยบน Network ของท่านอย่างต่อเนื่อง

PALO ALTO NETWORK

เป็นผลิตภัณฑ์ Next-Generation Firewall ระดับโลก ที่มุ่งมั่นในการป้องกันและดูแลความปลอดภัยจากการโจมตีทางไซเบอร์ให้กับองค์กรต่างๆ ทั่วโลกมากกว่าหนึ่งหมื่นองค์กร Palo Alto Netwrok ให้บริการ Security Operation Platform ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลโดยนำเสนอนวัตกรรมด้านความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

Palo Alto Network 220

PALO ALTO NETWORK

เป็นผลิตภัณฑ์ Next-Generation Firewall ระดับโลก ที่มุ่งมั่นในการป้องกันและดูแลความปลอดภัยจากการโจมตีทางไซเบอร์ให้กับองค์กรต่างๆ ทั่วโลกมากกว่าหนึ่งหมื่นองค์กร Palo Alto Netwrok ให้บริการ Security Operation Platform ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลโดยนำเสนอนวัตกรรมด้านความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

การป้องกัน

ป้องกันภัยคุกคามและความเสี่ยงแบบทันท่วงทีด้วยเทคโนโลโยี IDS/IPS, Anti-virus Gateway, Anti-spyware Gateway

การจัดการ

ใช้งานแบบเต็มประสิทธิภาพผ่านระบบ Security Operation Platform ด้วยการจัดการผ่าน Application, User และ Content

การบริการ

บริการจัดการ Bad URL, Unknown URL เพื่อย้ำเตือนผู้ใช้ว่าเว็บไซต์ที่กำลังเข้าถึงอาจมีอันตราย รวมไปถึงป้องกันการดาวน์โหลดไฟล์เข้าสู่เครื่องโดยอัตโนมัติ

เพิ่มเติม

VPN ทั้งแบบ Site-to-Site และ Remote Access VPN, Security and Networks Report

วิสัยทัศน์

เพราะภัยคุกคามทางไซเบอร์มีมากมายและร้ายแรงขึ้นทุกวัน เราต้องการให้ทุกคนสามารถเข้าถึงความคุ้มครองข้อมูลสำคัญขององค์กรจากผลิตภัณฑ์ Next-Generation Firewall ระดับโลกอย่าง Palo Alto Network ได้โดยไม่ต้องกังวลด้านค่าใช้จ่าย

ภารกิจ

รักษาความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่ให้ถูกโจมตีจากผู้ไม่หวังดีหรือการสื่อสารที่ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งส่วนใหญ่จะมาจากระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รวมถึงเครือข่าย LAN ด้วย ซึ่งในปัจจุบัน Firewall มีทั้งอุปกรณ์ที่เป็น Hardware และ Software

ปกป้องเครือข่ายของคุณให้ปลอดภัย

เพราะความเสี่ยงในโลกไซเบอร์มีรูปแบบที่แตกต่างกัน เลือกปกป้องเครือข่ายของคุณด้วย Next-Genration Firewalls ที่ดีที่สุดด้วย Security Operation Platform ที่มีประสิทธิภาพตรวจจับภัยคุกคามในเครือข่ายได้อย่างแม่นยำ

ข่าวสารและความรู้ต่างๆ

พาโล อัลโต เน็ตเวิร์ค เผยคาดการณ์ภัยไซเบอร์ปี 2562 สำหรับประเทศไทย และเอเชียแปซิฟิก

สถานการณ์การโจมตีทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้นตลอดปี 2561 ประเทศไทยตกเป็นเป้าหมายการโจมตีมากมายหลายครั้ง สาเหตุจากการที่มีการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตในระดับสูง การโจมตีในแต่ละครั้งส่งผลกระทบเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากบรรดาแฮ็คเกอร์มุ่งเป้าไปยังหน่วยงานที่มีความสำคัญ จะเห็นได้จากการที่ข้อมูลส่วนบุคคลถูกนำไปใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือส่งผลให้การดำเนินธุรกิจต้องหยุดชะงัก ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไซเบอร์ได้ร้องขอให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการออกกฎหมายที่เข้มงวดในการเพิ่มมาตรการในการป้องกันข้อมูลรั่วไหล เพื่อสนับสนุนนโยบายในการขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลซึ่งรัฐบาลกำลังผลักดันอยู่ในขณะนี้